FAQ Welstandscommissie

Welstandscommissie uitleg en meer informatie

Vraag - Wat doet de welstandscommissie?

Wat doet de welstandscommissie?

De welstandscommissie brengt advies uit over ingediende bouwplannen in het kader van een aangevraagde bouwvergunning. De plannen worden vooral beoordeeld op kwaliteit en op basis van het feit of het te (ver)bouwen object in de omgeving past.

Hoe zit de welstandscommissie in elkaar?

De (onafhankelijke) welstandscommissie wordt benoemd door de gemeenteraad en brengt advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). De uiteindelijke beslissing wordt dus niet door de welstandscommissie genomen.

Wie zitten er in de welstandscommissie?

In de commissie zitten architecten, stedenbouwkundigen en burgers.

Hoe maak ik bezwaar tegen een advies van de welstandscommissie?

Omdat de welstandscommissie alleen adviseert, kan er geen bezwaar gemaakt worden tegen een advies. Wel kan bezwaar gemaakt worden tegen het besluit wat het College van Burgemeester en Wethouders neemt op basis van het advies.

Tags

Tags

welstandscommissie, bouwvergunning, advies

Zoek meer informatie

Zoek meer informatie over de term Welstandscommissie

Door middel van het onderstaande formulier kunt u op verder zoeken naar informatie over de term Welstandscommissie.

Feedback voor de term Welstandscommissie

Feedback

Wij proberen kwalitatief goede en volledige informatie te geven over de term Welstandscommissie. Echter, iedereen heeft een andere informatiebehoefte. Vooral wanneer informatie mist, zou u dan zo vriendelijk willen zijn hieronder aan te geven hoe wij deze informatie zouden kunnen verbeteren? Wij proberen om binnen 2 werkdagen de informatie aan te vullen. Hartelijk dank voor de door u genomen moeite!

Laaste update

Deze informatie is het laatst gewijzigd op 05-10-2007. Kijk hier regelmatig voor de laatste updates van deze informatie over de term Welstandscommissie.