Disclaimer

Disclaimer Hypotheek-Berekenen.nu

Algemeen

De op deze website verstrekte informatie is geen advies, aanbod of financiële dienst.

De op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, echter, wij kunnen niet in staan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De informatie is indicatief en kan zonder nadere aankondiging ten aller tijden worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website verstrekte informatie. Wij garanderen niet dat de informatie op deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Hypotheek-Berekenen.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Wij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van deze website is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De gebruiker is verplicht aanwijzingen van Hypotheek-Berekenen.nu omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.