FAQ WOZ

WOZ uitleg en meer informatie

Vraag - Wat is de WOZ?

Wat is de WOZ?

WOZ staat voor wet waardering onroerende zaken. Deze wet zorgt voor een uniforme waardering van onroerende zaken. De gemeente stelt eens in de vier jaar de WOZ waarde van een woning vast.

Consequenties van de WOZ waarde

De WOZ waarde is van belang voor een aantal zaken. Op basis van de bepaalde waarde wordt onder meer de onroerende zaakbelasting, de wateromslag en het eigenwoningforfait bepaald.

Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking

Wanneer de gemeente de WOZ waarde heeft vastgesteld, moet u deze goed controleren. Aangezien de WOZ waarde voor u financiële consequenties kan hebben kan het nuttig zijn om bezwaar aan te tekenen.

Tags

Tags

woz, woz waarde, wet waardering onroerende zaken

Zoek meer informatie

Zoek meer informatie over de term WOZ

Door middel van het onderstaande formulier kunt u op verder zoeken naar informatie over de term WOZ.

Feedback voor de term WOZ

Feedback

Wij proberen kwalitatief goede en volledige informatie te geven over de term WOZ. Echter, iedereen heeft een andere informatiebehoefte. Vooral wanneer informatie mist, zou u dan zo vriendelijk willen zijn hieronder aan te geven hoe wij deze informatie zouden kunnen verbeteren? Wij proberen om binnen 2 werkdagen de informatie aan te vullen. Hartelijk dank voor de door u genomen moeite!

Laaste update

Deze informatie is het laatst gewijzigd op 15-10-2007. Kijk hier regelmatig voor de laatste updates van deze informatie over de term WOZ.