FAQ Bereidstellingsprovisie

Bereidstellingsprovisie uitleg en meer informatie

Vraag - Wat is bereidstellingsprovisie?

Wat is bereidstellingsprovisie?

Bereidstellingsprovisie of verleningsprovisie zijn de kosten die de bank u in rekening brengt om de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte te verlengen.

Geldigheidstermijn van de hypotheekofferte

De bank geeft bij een hypotheekofferte een bepaalde termijn aan waarbinnen u de offerte moet accepteren. Indien u de offerte binnen deze termijn accepteert kunt u de bank houden aan de genoemde rentetarieven. Na deze termijn is de offerte niet meer geldig. Naast de termijn waarbinnen u de offerte moet accepteren wordt ook de afspraak vastgelegd dat u bijvoorbeeld binnen drie maanden de hypotheekakte moet laten passeren bij de notaris.

Waarom rekent de bank bereidstellingsprovisie?

Een hypotheekofferte wordt door de bank uitgebracht op basis van de op dat moment geldende rentestanden. De bank koopt het geld voor de hypotheek pas in wanneer de hypotheekakte passeert bij de notaris. Tussen het uitbrengen van de offerte en het passeren van de hypotheekakte verstrijkt er dus tijd. In deze tijd kunnen de rentetarieven wijzigen en loopt de bank dus een risico wanneer de rentetarieven zouden stijgen, er zijn immers dan lagere rentetarieven met u afgesproken dan de tarieven waarvoor de bank het geld inkoopt.

Het verlengen van de termijn

Zoals al gezegd heeft u dus meestal een aantal maanden de tijd om de hypotheekakte te laten passeren. Voor de verschillende banken en aanbieders gelden hiervoor verschillende termijnen. Ook is het bij verschillende banken mogelijk om deze termijn te verlengen of is de termijn langer (bijvoorbeeld 12 maanden).

Wanneer wordt er nu bereidstellingsprovisie in rekening gebracht?

Wanneer u de termijn verlengt waarop u het geld daadwerkelijk nodig heeft (het tijdstip waarop u de hypotheekakte bij de notaris laat passeren), dan brengt de bank u de bereidstellingsprovisie of verleningsprovisie in rekening. De kosten hiervoor kunnen verschillen. Over het algemeen zijn de kosten enkele tienden van procenten per maand. Deze kosten worden u dus alleen in rekening gebracht indien de hypotheekrente inmiddels gestegen is.

Tags

Tags

bereidstellingsprovisie, hypotheekofferte, verlengen, verlengingsprovisie

Zoek meer informatie

Zoek meer informatie over de term Bereidstellingsprovisie

Door middel van het onderstaande formulier kunt u op verder zoeken naar informatie over de term Bereidstellingsprovisie.

Feedback voor de term Bereidstellingsprovisie

Feedback

Wij proberen kwalitatief goede en volledige informatie te geven over de term Bereidstellingsprovisie. Echter, iedereen heeft een andere informatiebehoefte. Vooral wanneer informatie mist, zou u dan zo vriendelijk willen zijn hieronder aan te geven hoe wij deze informatie zouden kunnen verbeteren? Wij proberen om binnen 2 werkdagen de informatie aan te vullen. Hartelijk dank voor de door u genomen moeite!

Laaste update

Deze informatie is het laatst gewijzigd op 17-10-2007. Kijk hier regelmatig voor de laatste updates van deze informatie over de term Bereidstellingsprovisie.