FAQ Authentieke akte

Authentieke akte uitleg en meer informatie

Vraag - Wat is een authentieke akte??

Wat is een authentieke akte??

Een authentieke akte is een akte die door een notaris (of een andere openbaar ambtenaar) is opgesteld en gewaarmerkt. Voor het leveren van onroerende zaken of het vestigen van een hypotheek is een authentieke akte verplicht.

Onderhandse akte

Het tegenovergestelde van een authentieke akte is een onderhandse akte. Dit is een document (bijvoorbeeld een verklaring of een overeenkomst) dat door de contractpartijen zelf is opgesteld.

Verschil authentieke akte en onderhandse akte

In vergelijking met een onderhandse akte, biedt een authentieke akte meer zekerheid omdat de notaris verklaart dat het document echt is, achteraf niet veranderd is, gedateerd is en omdat de contractpartijen ook daadwerkelijk zijn wie ze zeggen te zijn (geïdentificeerd zijn). Ook controleert de notaris of alle contractpartijen ook begrijpen wat ze afspreken.

Tags

Tags

authentieke akte, onderhandse akte

Zoek meer informatie

Zoek meer informatie over de term Authentieke akte

Door middel van het onderstaande formulier kunt u op verder zoeken naar informatie over de term Authentieke akte.

Feedback voor de term Authentieke akte

Feedback

Wij proberen kwalitatief goede en volledige informatie te geven over de term Authentieke akte. Echter, iedereen heeft een andere informatiebehoefte. Vooral wanneer informatie mist, zou u dan zo vriendelijk willen zijn hieronder aan te geven hoe wij deze informatie zouden kunnen verbeteren? Wij proberen om binnen 2 werkdagen de informatie aan te vullen. Hartelijk dank voor de door u genomen moeite!

Laaste update

Deze informatie is het laatst gewijzigd op 19-10-2007. Kijk hier regelmatig voor de laatste updates van deze informatie over de term Authentieke akte.